Drzewickie Centrum Wolontariatu OFIARNA DŁOŃ

Drzewickie Centrum Wolontariatu OFIARNA DŁOŃ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Drzewica, łódzkie

Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" powstało 3 grudnia 2010 roku z inicjatywy uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, a także zaproszonych gości.

Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Prowadząc Świetlicę Integracyjną w Drzewicy, dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Stosując innowacyjne wynalazki dydaktyczne i sprzęt multimedialny, przyciągamy uczestników na zajęcia edukacyjne, wychowawcze, integracyjne i rozrywkowe. Swoją działalnością wspieramy również osoby w wieku emerytalnym i osoby niepełnosprawne. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, instytucjami publicznymi oraz lokalnymi instytucjami pomocy społecznej.

Mottem naszej działalności stały się słowa Juliusza Verne: "Niesienie pomocy czyni z nas prawdziwych ludzi".

Wpłaty

Ładuję...