American Friends for Mothers and Children from Ukraine

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA IM. ŚW. BRATA ALBERTA

American Friends for Mothers and Children from Ukraine

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0192351
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Zbiórka środków na zabezpieczenie potrzeb kobiet i dzieci z Ukrainy w ramach Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Zabrzu

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Rozpoczęcie: 11 Marca 2022

Opis zbiórki

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta w Zabrzu objęło pomocą kobiety i dzieci uchodźcze z Ukrainy udostępniając lokale mieszkaniowe, miejsca noclegowe, wyżywienie, artykuły higieniczne, meble, sprzęt, pomoc psychologiczną i pomoc w uzyskaniu porad specjalistycznych.

Kampania ma na celu uzyskanie środków na pokrycie kosztów naszych działań.

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0192351
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki