„Dobra energia na święta. Oswoić dorosłość”

"Dobra energia na święta. Oswoić dorosłość”, to współorganizowany z Fundacją Enea projekt pomocy usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Słabo wykształceni, nieprzygotowani do samodzielności, a po opuszczeniu placówki de facto pozostawieni sami sobie, mają problemy w odnalezieniu się na rynku pracy. Bezpośrednim celem projektu jest sfinansowanie im wybranych kursów zawodowych podnoszących ich kwalifikacje, a tym samym zwiększające ich szanse na znalezienie dobrej pracy, fundamentu bezpiecznego samodzielnego życia.
Co najważniejsze: projekt pozwoli również uwierzyć dzieciom, że są dla kogoś ważne, że ktoś liczy się z ich pragnieniami i komuś na nich zależy. Taka dobra energia jest nieoceniona, ponieważ buduje ich poczucie godności i własnej wartości.

Poznajcie naszych podopiecznych:

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Fundacja Pomocy Dzieciom "Tak po Prostu"

Wsparli

400 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Wpłata anonimowa

200 zł

Wpłata anonimowa

100 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Wpłata anonimowa

100 zł

Wpłata anonimowa

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
8%
2 985 zł Wsparło 26 osób CEL: 36 500 ZŁ