IOP Dom Życia w Częstochowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Dom Życia im. Leonii Nastał (IOP) w Częstochowie jest jedynym w województwie śląskim a trzecim w kraju przyjmującym noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, w nagłych sytuacjach kryzysowych. 

W IOP przebywają noworodki i niemowlęta – zostawione w szpitalach, „oknach życia”. Są to dzieci niechciane,  pozostawione po urodzeniu w szpitalu na oddziałach noworodkowych, pozostawione w oknie życia, dzieci opuszczone na oddziałach pediatrycznych.

Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS/FASD) matka naużywała alkoholu w czasie ciąży lub z powodu innych nałogów matek, obciążone wadami genetycznymi i często wcześniaki. Z tego też względu wymagają najczęściej specjalistycznej opieki. Łączy się to z częstymi wyjazdami do specjalistów na terenie Częstochowy ale również do Łodzi, Zabrza, Chorzowa itd.

Niezwykle ważna kwestią jest wczesna diagnoza każdego dziecka
i natychmiast podjęte leczenie. Zespół IOP dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak i psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, wychowawcy, pracownik socjalny, opiekunki dziecięce i wolontariusze.

Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację (często bardzo skomplikowanej) sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną był jak najkrótszy. Jeśli rodzice biologiczni podejmą starania i udowodnią, że potrafią wychowywać swoje dzieci – wrócą one do domu (do rodziny biologicznej). W przeciwnym wypadku, zostaną powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

W Domu Życia dzieci otrzymują wszystko, czego potrzebują a szczególnie wspieramy ich rozwoju w każdej sferze, zapewniamy im przytulne warunki mieszkaniowe, tworzymy atmosferę troski, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.

Staramy się by nasz ośrodek, jakkolwiek jest etapem przejściowym w drodze do normalnego środowiska rodzinnego, stanowił dla dzieci dom.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Dom Życia istnieje od lipca 2021 r.  Nadmienić należy, iż mieści się on w budynku przy ul. Św. Kazimierza 1 w  Częstochowie, którego historia sięga roku 1945, kiedy to powstał dom dla dzieci. Zamieszkały w nim dzieci pozbawione opieki rodziców lub osierocone w skutek wojny. Od tego czasu ten dom zawsze służy dzieciom potrzebującym choć zmieniały się jego nazwy i przechodził pewne reorganizacje wypływające ze zmieniających się w naszym kraju ustawy dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi w Domach Dziecka.