Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Miechów, małopolskie

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, rozpoczął swoją działalność 16.06.1971 roku w nowo wybudowanym budynku i przeznaczony był dla 101 dzieci głęboko upośledzonych. Obecnie nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, jest jednostką Powiatu Miechowskiego i przeznaczony jest dla 90 mężczyzn. Dom stwarza mieszkańcom takie warunki, które jak najbardziej są zbliżone do warunków, w jakich żyją i wzrastają osoby pełnosprawne, zdrowe. Oznacza to utworzenie możliwości do uczestniczenia w życiu społecznym, które toczy się na terenie DPS, jak i poza nim. Mieszkańcami Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie, z otępieniem, często ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, tj. z ruchem, z chorobą psychiczną, z cechami autyzmu, z padaczką. Zadaniem placówki jest podejmowanie oddziaływań opiekuńczych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych, które podtrzymają nabyte przez nich umiejętności oraz będą stymulować rozwój podopiecznych w sposób optymalny i dostosowany do ich możliwości psychofizycznych. Dlatego też w Domu organizowane są różne formy rehabilitacji społecznej, między innymi terapia zajęciowa, mające na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.), a także rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęliśmy walkę o to, aby nie powtórzyła się historia innych domów pomocy społecznej, których losy doskonale znamy z mediów. Prognozując na podstawie danych zebranych w innych krajach Europy, przedostanie się koronawirusa do naszej placówki oznaczać będzie śmierć około 60 % naszych podopiecznych. Można zatem powiedzieć, że walczymy obecnie o ich zdrowie i życie. Zaznaczyć należy, iż chroniąc pracowników Domu, chronimy też jego mieszkańców.

W związku z powyższym prosimy o wsparcie finansowe na zakup sześciu lap przepływowych wiruso i bakteriobójczych, termobramki do pomiaru temperatury, bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk oraz środków ochrony osobistej. W wydzielonej strefie przeznaczonej do izolacji zakażonych na terenie DPS konieczny jest również zakup zmywarko- wyparzarki.

Mamy świadomość, że epidemia się nie kończy, wręcz przeciwnie jesień może przynieść zwiększenie zagrożenia zarażeniem się Sars-CoV-2, dlatego  prosimy Państwa  o pomoc.