Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Czechowice-Dziedzice, śląskie

Naszym celem jest wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej dla sierot, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych.

Otaczamy opieką nie tylko rodziny indywidualne, ale również placówki edukacyjno-wychowawcze i opiekuńcze,

oddziały pediatryczne szpitali, domy dla bezdomnych, dla uzależnionych, dla samotnych matek.

Organizujemy pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną. Finansujemy zakup lekarstw, operacji, leczenie, zakup sprzętu sanitarnego i rehabilitacyjnego, rozbudowę, wyposażenie i remonty pomieszczeń mieszkalnych oraz szkół, przedszkoli, sanatoriów dla dzieci, zakup opału. Dofinansowujemy obiady w szkołach, pobyt dzieci w przedszkolach, zajęcia rehabilitacyjne.

Współpracujemy z samorządami, pomocą społeczną, Bankami Żywności.

Organizujemy wypoczynek dzieci w ciągu całego roku oraz turnusy rehabilitacyjne. Współpracujemy z organizatorami wczasów, koloni, obozów, zielonych szkół.

Uczestniczymy w programach: "Podziel się posiłkiem", "Pomóż dziecku", "Święty Mikołaj".

Organizujemy bale karnawałowe, wycieczki, wyjścia do kina, pikniki, festyny rodzinne. Wspieramy osoby indywidualne, które ucierpiały na skutek nieszczęśliwych wypadków, chorób, biedy.

Wpłaty

Ładuję...