Fundacja Ermed

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

W gronie ludzi zajmujących się na co dzień Ratownictwem Medycznym, zrodziła się myśl wsparcia tych, którym w pewnej chwili nie dopisało szczęście. Powstałą z potrzeby serca i aktywnego działania myśl, dzięki której 22 października 2018 roku podpisano akt notarialny powołujący „Fundację Ermed –na rzecz dzieci poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych”

Celem Fundacji, jak sama nazwa wskazuje, jest prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności w zakresie świadczenia pomocy osobom, a w szczególności dzieciom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Misją Fundacji jest świadczenie wielokierunkowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich bliskim. Oprócz pomocy ofiarom wypadków, kładziemy szczególny nacisk na działalność prewencyjną i edukacyjną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego. Ponadto Wspieramy placówki medyczne w wyspecjalizowane w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie ratownictwa i rehabilitacji ofiar.