FUNDACJA FENIKS ANNY CHODOROWSKIEJ

FUNDACJA FENIKS ANNY CHODOROWSKIEJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

a)Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

b) Pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

c) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

d)  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

e) Edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.

f) Podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych

g)  Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

h) Wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

i) Wspieranie rozwój oraz promocja sportu oraz kultury fizycznej.

j) Tworzenie wdrażanie programów zajęć sportowych i rekreacyjnych