FUNDACJA FENIKS ANNY CHODOROWSKIEJ

FUNDACJA FENIKS ANNY CHODOROWSKIEJ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Wspieramy działalność instytucji, organizacji i osób na rzecz zainicjowania i kontynuowania procesu pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 
Udzielamy pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 
Podtrzymujemy tradycję narodową, pielęgnując polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Umożliwiamy aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży organizując wycieczki krajoznawcze.
 
Prowadzimy edukację w zakresie pozyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturowych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności.
 
Podnosimy poziom edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych.