Fundacja Kasperek

Fundacja Kasperek

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Będzin, śląskie

Podstawowym celem statutowym Fundacji "Kasperek" jest pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


Realizujemy ją poprzez:
-rehabilitację osób poszkodowanych
-pomoc prawną oraz psychologiczną dla poszkodowanych
-ułatwianie osobom trwale poszkodowanym w funkcjonowaniu w społeczeństwie
-organizowanie i finansowanie akcji profilaktyki przeciw wypadkowej
-zabezpieczenie finansowe ofiarom wypadków i ich rodzin
-zabezpieczenie i pomoc finansową dla dzieci z domów dziecka, szkół życia i rodzin ubogich, co przy obecnej gospodarce rynkowej da możliwość wyrównania szans przy starcie w samodzielne i godne życie przez dzieci pokrzywdzone przez los.


Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej osób fizycznych-poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie dzieci z Domów Dziecka, rodzin ubogich i szkół życia.

Wpłaty

Ładuję...