Fundacja Dziecięce Marzenia

Fundacja Dziecięce Marzenia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Pomagamy niepełnosprawnym i zagrożonym patologią dzieciom i młodzieży. 

Celami działalności naszej fundacji jest:

kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wobec wszelkich niesprawności ludzi, integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi, pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,  rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wskutek wady wrodzonej, choroby, wypadku, aby w maksymalnym stopniu przywrócić sprawność fizyczną, psychiczną, socjalną i zawodową; przeprowadzamy różnego typu rehabilitacje, np. medyczną, psychiczną, socjalną, poprzez edukację, sport i rekreację.  

Prowadzimy badania naukowe.

Współpracujemy również z podobnymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą. 

Prowadzimy świetlice wraz ze Środowiskowym Centrum Pomocy w Bielsku - Białej,  dofinansowujemy zbiegi i operacje medyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przekazujemy pozyskany sprzęt medyczny, świadczymy pomoc rzeczową na rzecz potrzebujących, organizujemy imprezy okolicznościowe dla dzieci. 

Ponadto Fundacja Dziecięce Marzenia jako jedyna na Południu Polski prowadzi integracyjne świetlice środowiskowe - pracownie: informatyczną i plastyczną. 

Jeśli chcieliby Państwo pomóc nam w realizacji naszych celów statutowych oraz sprawić, by świat dzieci i młodzieży był bardziej radosny, wesprzyjcie nas.

Każda pomoc jest bezcenna. Dziękujemy.