Fundacja INSTYTUT PÓŁNOCNY

Fundacja INSTYTUT PÓŁNOCNY

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja IP zajmuje się promocją myślenia strategicznego o społeczeństwie, ochroną praw człowieka i analizą strategii rozwojowych.
Dodatkowo fundacja prowadzi pomoc prawną oraz zajmuje się analizą prawa a także tworzy propozycje reform ustroju prawnego.