Franuś walczy z wieloma schorzeniami! Pomocy!

Franciszek Dyczyński

Franuś walczy z wieloma schorzeniami! Pomocy!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0219675
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Leczenie i rehabilitacja, konsultacje lekarskie, zakup leków, ortezy i wózka

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja KAWAŁEK NIEBA
Franciszek Dyczyński, 5 lat
Wejherowo, pomorskie
Zespół wad wrodzonych OUN, mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczka lekooporna
Rozpoczęcie: 5 Czerwca 2023
Zakończenie: 6 Grudnia 2023

Opis zbiórki

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Potrzeby Franusia są jednak ogromne, dlatego jeszcze raz chcemy poprosić Was o pomoc!

Franuś jest naszym czwartym dzieckiem. Urodził się we wrześniu 2018 roku. Nie mogliśmy jednak przeżywać tego momentu w pełni szczęśliwie. Szybko okazało się bowiem, że u synka wykryto zespół wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego. 

Na początku, nazwy schorzeń, na które cierpi nasz syn, niewiele nam mówiły –schizencefalia obustronna otwarta, pachygyria, hipoplazja ciała modzelowatego, torbiel pajęczynówki dolnego tyłu czaszki oraz mega cisterna magna. Gdy dowiedzieliśmy się, z czym tak naprawdę musimy się mierzyć, pojawił się u nas potworny strach o przyszłość naszego dziecka...

Franciszek Dyczyński

Następstwem wad OUN u Frania jest lekooporna padaczka oraz mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Synek od urodzenia ma niską odporność. W swoim krótkim życiu zdążył przejść kilkanaście razy zapalenie płuc, oskrzeli i wiele infekcji. Każda z nich powodowała u Franka napady padaczki oraz niechęć do jedzenia i picia, co przekładało się na niską wagę i zagrożenie niedożywieniem. 

W styczniu 2022 roku synek przeszedł zabieg wyłonienia gastrostomii żołądkowej (tzw. PEGa). Pomaga ona w karmieniu Frania, ale wymaga jednocześnie specjalistycznej diety ustalonej przez gastroenterologa i dietetyka. 

Franio praktycznie od urodzenia potrzebuje wsparcia w każdym aspekcie funkcjonowania. Jest dzieckiem całkowicie zależnym od drugiej osoby. Konieczna jest stała opieka: neurologa, kardiologa, ortopedy, okulisty, neurologopedy, dietetyka, gastroenterologa oraz intensywna rehabilitacja u fizjoterapeuty. Synek do końca życia będzie wymagał wielopłaszczyznowej terapii. 

Franciszek Dyczyński

Nasz aniołek od ukończenia trzech miesięcy uczestniczy w terapii wczesnego wspomagania rozwoju, a od 2021 roku jest przedszkolakiem w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym. Po badaniach w poradni psychologiczno–pedagogicznej stwierdzono u niego niepełnosprawność sprzężoną (ruchową, wzrokową, intelektualną w stopniu umiarkowanym). 

Obecnie potrzebuje wymiany sprzętu – ortezy tułowia, a za niedługo również wózka inwalidzkiego. Franio każdego dnia dzielnie walczy o lepszą przyszłość, a my chcemy mu w tym jak najlepiej pomóc. Sami nie sprostamy jednak wszystkim kosztom...

Dlatego bardzo prosimy Was o wsparcie i jednocześnie dziękujemy za każdy gest, dzięki któremu Franio może pokonywać kolejne przeciwności!

Rodzice

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0219675
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki