Fundacja Laba

Fundacja Laba

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Laba zajmuje się prowadzeniem Domu Dziennej Opieki Wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami. Naszymi podopiecznymi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wieloraką niepełnosprawnością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami neurologicznymi. Zapewniamy kompleksową opiekę wytchnieniową oraz dostosowane zajęcia terapeutyczne. Udzielamy wszechstronnej pomocy opiekunom osób z niepełnosprawnościami.

Swoim wsparciem obejmujemy również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Staramy się przeciwdziałać dyskryminacji, dążymy do integracji i normalizacji codzienności naszych podopiecznych.