Fundacja Udaru Mózgu

Fundacja Udaru Mózgu
1 Stały Pomagacz
Piotr
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Działamy na rzecz chorych cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych.
 
Niesiemy pomoc materialną i prawną, przeciwdziałamy postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych.
 
Prowadzimy działalność informacyjną poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz telefonicznej infolinii.
 
Tworzymy nowoczesne programy informacyjne dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania.
 
Pomagamy w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym.
 
Dofinansowujemy kompleksową opiekę pielęgniarsko–rehabilitacyjną oraz terapię logopedyczną  prowadzonej przez wykwalifikowany personel medyczny.
 
Organizujemy zajęcia z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkolenia pielęgniarsko-rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób po udarze mózgu.
 
Organizujemy turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne dla chorych oraz ich rodzin.
 
Prowadzimy poradnictwo zawodowe, pomagamy w znalezieniu pracy i w dofinansowaniu zakupu sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności zawodowej.

Propagujemy rzetelną wiedzę na temat udaru mózgu, ryzyka jego wystąpienia oraz czynników sprzyjających jego wystąpieniu.
 
Rozpowszechniamy rezultaty badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z udarem mózgu.
 
Finansujemy badania naukowe dotyczące podnoszenia efektywności leczenia oraz rehabilitacji osób z udarem mózgu. Świadczymy pomoc finansową w specjalistycznym kształceniu personelu medycznego pracującego z osobami po udarze mózgu.
 


Tylko działając WSPÓLNIE możemy dużo zmienić !!!

 

Nasze akcje:
1na6
Stop Udarom
Masz Udar

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Piotr
10 zł miesięcznie