Fundacja Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej AFiS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pruszków, mazowieckie

Fundacja Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej AFiS powstała by wyjść naprzeciw problemom osób z niepełnosprawnością ruchową i wskazać możliwości ich rozwiązania. Zajmujemy się szeroko pojętą aktywizacją funkcjonalną oraz społeczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób poruszających się na wózku. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z zakresu fizjoterapii, psychologii oraz pedagogiki. Dodatkowo w działaniach wspierają nas także dorosłe, aktywne zawodowo i samodzielne osoby, które w wyniku wypadków komunikacyjnych, przebytych urazów oraz schorzeń wrodzonych i nabytych poruszają się na wózku. Naszym celem jest interdyscyplinarne wspieranie uczestników poprzez prowadzone przez nas działania, tak aby mogli dążyć do samorealizacji i spełniania się w życiowych rolach.
W ramach działań oferujemy:
- Indywidualne wsparcie instruktorskie
* są to indywidualne spotkania z naszymi instruktorami, podczas których można trenować umiejętności z zakresu poruszania się na wózku, pokonywania barier architektonicznych, samoobsługi, samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.
- Fizjoterapia funkcjonalna
* ćwiczenia fizjoterapeutyczne, wspierające aktywizację funkcjonalną. Polegają na indywidualnym doborze odpowiednich ćwiczeń wspomagających codzienne funkcjonowanie na wózku.
- Wsparcie pedagogiczne
* Prowadzenie zajęć integracyjnych w szkole, dotyczących niepełnosprawności dziecka – zarówno dla uczniów jak i grona pedagogicznego
* rozwiązywanie problemów dotyczących uczęszczania dziecka do szkoły
* Specjalistyczna terapia pedagogiczna
- Wsparcie psychologiczne
- Pomoc w zakresie doboru i zakupu wózka oraz sprzętu dodatkowego
- Wsparcie z zakresu leczenia ran i odleżyn
- Szkolenia w zakresie prawidłowej, bezpiecznej i ergonomicznej pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową
- Szkolenia z zakresu savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością