Fundacja Aktywizacja Bez Granic

Fundacja Aktywizacja Bez Granic

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jako Fundacja zajmujemy się wdrażaniem najlepszych rozwiązań, służących aktywizacji zawodowej wszystkich osób pozostających poza rynkiem pracy.

Celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa warunków pracy, a także wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu z wykorzystaniem nowych technologii oraz rozwoju innowacyjnych miejsc pracy poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-badawczej, opiniotwórczej i doradczej, bez ograniczeń społecznych i terytorialnych.

WYKLUCZENIE ZAWODOWE
Wykluczenie zawodowe dotyka wielu grup społecznych, oczekujących na odmienne rozwiązania i indywidualne podejście. Sięgamy nie tylko osób niepełnosprawnych, chcąc zaspokoić potrzebę rozwoju wielu innych, oczekujących na pomoc ludzi. Jednym z naszych głównych założeń jest opieranie rozwiązań rekrutacyjnych o precyzyjne badanie społeczeństwa pod kątem oczekiwań i umiejętności. Zanim zbudujemy system, chcemy lepiej zrozumieć tych, do których będzie kierowany.

Fundacja realizuje poniższe cele szczegółowe:

     • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu,

     • przedłużanie aktywności zawodowej,

     • pomoc w adaptacji zawodowej mniejszościom narodowym,

     • promocja i organizacja wolontariatu,

     • badanie społeczności zagrożonych wykluczeniem zawodowym,

     • prowadzenie działań edukacyjnych dla wszystkich grup społecznych,

     • pobudzanie aktywności zawodowej,

     • wspieranie rozwoju technologicznego i innowacyjnych miejsc pracy.