FUNDACJA "DAJ COŚ OD SIEBIE"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja "DAJ COŚ OD SIEBIE" została stworzona przez grupę Pacjentów dr Romana Olejniczaka, gdyż każdy z nas, dzięki prowadzonej przez Niejgo rehabilitacji stanął na „nogi”, w znaczeniu dosłownym i w przenośni.

Dziś RAZEM pomogamy innym potrzebującym Pacjentom, którzy dzięki wiedzy i zaangażowaniu neurorehabilitantów z Kliniki Neurorehabilitacji Dr Roman Olejniczak, wracają do zdrowia po wypadkach, udarach, zawałach i innych zdarzeniach, które na zawsze zmieniły życie tych osób i ich rodzin.  

Poznaliśmy smak bólu i cierpienia, dlatego postanowiliśmy w ramach Funadcji "DAJ COŚ OD SIEBIE" pomagać osobom, które ze względu na brak środków finansowych nie mają możliwości korzystania z należytej, profesjonalnej rehabilitacji na najwyższym poziomie - takiej, która umożliwi w przyszłości samodzielne funkcjonowanie w życiu i społeczeństwie.

Wszystkich nas łaczy to, że przeżyliśmy cierpienie i życiowe tragedie, jednakże naszą systuację traktujemy jako bezcenne życiowe doświadczenie, a dzięki empatii i zrozumieniu potrzeb poszkodowanych osób oraz dzięki wiedzy, zaangażowaniu i wsparciu dr Romama Olejniczaka, pomagamy innym odzyskiwać sprawność.

Dał nam motywację to ogromnej pracy, towarzyszył i  wspierał, kiedy mieliśmy chwile zwątpienia. Dziś to samo oddajemy innym, daj coś od siebie.

Z wdzięcznością w imieniu Pacjentów i Rodzin,
Fundacja "DAJ COŚ OD SIEBIE"
Klinika Neururehabilitacji dr Roman Olejniczak