Fundacja Dobro Jest w Nas

Fundacja Dobro Jest w Nas

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Fundacja Dobro Jest w Nas 

Działania fundacji skupiają się w szczególności na organizowaniu i niesieniu pomocy ludziom potrzebujących wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

Realizujemy cele przez organizację i finansowanie przedsięwzięć: edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, ochrony życia i zdrowia.

#DJwN