Fundacja Dziecięca Polana

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Celem Fundacji jest:

  
1. Działalność dobroczynna, w szczególności na rzecz dzieci z ubogich rodzin i domów dziecka.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej oraz wspieranie osób znajdujących się na granicy ubóstwa.
3. Działalność w zakresie opieki społecznej na rzecz osób ubogich i potrzebujących pomocy. 
4. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i rodzin oraz wspieranie ich reintegracji.

Wpłaty

Ładuję...