FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie ochrony zdrowia, polegającej na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich, a także działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji.

Wpłaty

Ładuję...