Fundacja SYNAPSIS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Nie ma lekarstwa na autyzm. Jest jednak Fundacja SYNAPSIS, która pomaga osobom z autyzmem odnaleźć się w świecie, który widzą, słyszą i czują inaczej niż my.

Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego, która działa od 1989 roku.

Pomaga dzieciom i dorosłym osobom w spektrum autyzmu, prowadząc diagnozę, specjalistyczną terapię i rehabilitację, a także wspierając ich rodziny. Poprzez dziesiątki kampanii i akcji buduje świadomość społeczną na temat autyzmu oraz uwrażliwia innych na potrzeby osób w spektrum autyzmu, ich różnorodność, odmienny sposób odbierania świata,  dążąc do włączenia ich w życie społeczne.

.Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem oraz ośrodek informacyjno-prawny.