Fundacja Wspierania Integracji Społecznej Omnes Simul

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Duszniki Zdrój, dolnośląskie

Głównym celem fundacji jest wspieranie integracji społecznej. Działamy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Pragniemy tworzyć płaszczyznę działań i współpracy na rzecz ludzi zagrożonych marginalizacją w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym.

Prowadzimy działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym w szczególności działalność na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych oraz pomoc osobom z zaburzeniami w rozwoju.


W zeszłym roku zorganizowaliśmy:
- pikniki integracyjne;
- grupę szyjąca maseczki, czepki, fartuchy ochronne;
- animacje muzyczne dla młodzieży z ośrodka socjoterapii;
- Telefon, który łączy pokolenia - telefon zaufania dla samotnych seniorów;
- warsztaty filmowe połączone z realizacją minidokumentów o upcyclerach;
- filmiki z pomysłami na animacje dla dzieci, które zostały w domach z powodu lockdownu;
- konferencję naukową dla rodziców i specjalistów na temat zaburzeń w spektrum autyzmu;
- warsztaty aktorko-reżyserskie dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej zakończone nagraniem thrillera.