Fundacja Patryka Gewert z Pasją dla Świata

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Wspieramy edukację dzieci, rehabilitację oraz proces leczenia.

Kolejny nasz krok to utworzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Willa na Skarpie w Gnieźnie przy ul. J. Paczkowskiego 2.

Architektonicznie jesteśmy gotowi. Potrzebujemy pomocy: w przystosowaniu ośrodka do potrzeb wychowanków pod kątem pomocy edukacyjnym oraz w finansowaniu ośrodka przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Ośrodek rozpocznie działalność od 1 września 2021 r. Dla tych dzieci liczy się każda pomoc.

Naszymi wychowankami będą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

-niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym;

-zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Inwestujmy w przyszłość dzieci.

Dziękujemy za wszelką pomoc. 

Pamiętaj dobro wraca :)