Fundacja Bez Tajemnic

Fundacja Bez Tajemnic

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja powstała w 2012 r.  jako inicjatywa wolontariuszy pierwszego i największego ogólnopolskiego Programu Charytatywno-Ekologicznego Zakretki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie, z którego całkowity dochód z pozyskanego surowca wtórnego przekazywany jest wyłącznie na rzecz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Pieniądze uzyskane ze zbiórki zakrętek, są przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci w trudnej sytuacji materialnej. W planach jest wzbogacenie programu o panel edukacyjny złożony z serii lekcyjnych konspektów dla wszystkich rodzajów szkół, konkursy, szkolenia, oraz debaty objęte obszarem działania Fundacji.

Do tej chwili w ramach akcji Zakretki.info pomogliśmy sfinansować zakup kilku wózków inwalidzkich, oraz dofinansować leczenie sześciorga dzieci.

Przy akcji pracuje obecnie 150 wolontariuszy - koordynatorów, dzięki czemu punkty zbiórki nakrętek są w wielu miastach Polski.

Oprócz programu zbierania plastikowych zakrętek Fundacja Bez Tajemnic pozyskuje również zużyte tusze i tonery.

Fundacja prowadzi także działalność charytatywną na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich rodzinom. Wspiera osoby starsze. Wiele działań jest skierowanych na rzecz rozwoju sportu, kultury i sztuki, m.in. poprzez wspieranie merytoryczne i finansowe osób szczególnie uzdolnionych, które nie mogą rozwijać swoich talentów ze względu na brak środków finansowych.

Pozostałe obszary działalności Fundacji to:

wspieranie rozwoju integracji europejskiej; działania na rzecz dzieci: ochrona praw dziecka, udzielanie pomocy domom dziecka oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego; działalność na rzecz rozwoju tolerancji i akceptacji w społeczeństwie; działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; pomoc chorym, w  tym finansowanie zabiegów medycznych pomoc finansowa organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych;

Wpłaty

Ładuję...