Fundacja Dobro Wraca

Fundacja Dobro Wraca

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celami fundacji jest pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom. Podstawowymi celami jest opieka nad dziećmi, pomoc w dostępie do ośrodków sportowych i kultury, pomoc dzieciom z domów dziecka, pomoc zwierzętom w schroniskach i azylach, umożliwianie dostępu do rehabilitacji powypadkowej i po chorobach oraz każdemu potrzebującemu w miarę własnych możliwości. 

Pomogli

Ładuję...