Fundacja Lege Artis

Fundacja Lege Artis

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Nowy Sącz, małopolskie

CELAMI FUNDACJI SĄ:

1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ.

2. DBAŁOŚĆ O PRZESTRZEGANIE KANONÓW ETYCZNYCH, RZETELNOŚCI I SUMIENNOŚCI W WYKONYWANIU ZAWODÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA.

3. DBAŁOŚĆ O PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Fundacja Lege Artis działa pod Patronatem North Medical Holding. Od pierwszego dnia wojny na Ukrainie zajęliśmy się organizowaniem Medycznej Pomocy Celowanej dla Ukrainy. Pomoc polega na dostarczaniu środków medycznych oraz lekarstw do konkretnych szpitali na terenie Ukrainy pod konkretne zapotrzebowania, które pozyskaliśmy i pozyskujemy bezpośrednio, mając kontakt z placówkami i ludźmi tam pracującymi, którzy wiedzą najlepiej jaka pomoc jest potrzebna i na bieżąco oceniają zapotrzebowanie.


W ramach zbiórki – Medyczna Pomoc Celowana dla Ukrainy - mogliśmy wysłać kilka własnych oraz wspomóc kilkanaście konwojów z Medyczną Pomocą Celowaną o charakterze Pomocy Humanitarnej.


Dostajemy kilkanaście listów intencyjnych dziennie z terenu całej Ukrainy. Realizujemy najbardziej pilne zapotrzebowania z pozyskanych środków pieniężnych za pomocą zbiorek.