Fundacja Patroni Sukcesu

Fundacja Patroni Sukcesu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Fundacja ma na celu wspieranie zdolnych, potrzebujących i wybitnie utalentowanych osób. Rozwijamy edukację i warsztat szczególnie młodych podopiecznych, upowszechniając kulturę i sztukę oraz wspierając ich materialnie. Działamy poprzez organizację warsztatów, wyjazdów, a także wielu innych wydarzeń takich jak wystawy i imprezy artystyczne. Od początku do końca wspieramy podopiecznych w drodze do sukcesu. Promujemy prace artystów, pozwalając im zdobyć odbiorców swojej twórczości. Dzięki takim działaniom i bliskiej współpracy możemy dopasować niezbędną pomoc do potrzeb.


Działamy charytatywnie również na rzecz innych potrzebujących grup społecznych w ciężkiej sytuacji w szczególności seniorów i osoby wykluczone.