Fundacja Sama Mama

Fundacja Sama Mama

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dulowa, małopolskie

Motto: Sama, ale nie samotna

Misja: 

Misją fundacji jest wspieranie rodzin (w szczególności kobiet i dzieci) w sytuacji okołorozwodowej.

Jak rozumiemy wspieranie? Korzystając z (ukrytego) potencjału i bazując na mocnych stronach, stwarzamy przestrzeń do uruchamiania pożądanych (pozytywnych) zmian. Wspieramy, ale nie wyręczamy. Oczekujemy wyjściowego zaangażowania i motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej ze strony beneficjentów.

Komu pomagamy (kto jest naszym beneficjentem)? Mamy na myśli członków rodzin (bez ograniczenia ze względu na wiek, miejsce pochodzenia, status społeczny i majątkowy - bez formalnie zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, bez  wyraźnie rozpoznawalnego lub deklarowanego nałogu alkoholowego i narkotykowego), które znalazły się w sytuacji okołorozwodowej, w szczególności kobiety i dzieci. 

Jak rozumiemy sytuację okołorozwodową? Ogół negatywnych zjawisk w rodzinie, których finalnym skutkiem może być rozwód, sam proces rozwodowy lub rzeczywistość porozwodowa.