Fundacja Spełnionych Marzeń

Fundacja Spełnionych Marzeń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Głównym celem "Fundacji Spełnionych Marzeń" jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin. Fundamentalną zasadą naszego działania jest otoczenie stałą opieką chorych dzieci i ich rodzin, od momentu zdiagnozowania choroby poprzez cały proces leczenia, dając im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby.

Dodatkowo, poprzez ogólnopolskie cykliczne projekty, Fundacja dedykuje swoją pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce. Takimi projektami są Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada”, Pokazy Mody z udziałem naszych podopiecznych oraz Harley’ada Marzeń.

Nasze działania to:

Wolontariat – stały, codzienny kontakt z podopiecznymi, polegający na aktywizacji pacjentów poprzez takie projekty jak: Bajkoterapia, Robotyka, Arteterapia. Pomoc i wsparcie dla rodziców- wsparcie psychiczne i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, udostępnianie rodzicom konta Fundacji z przeznaczeniem na zbiórki środków finansowych na rehabilitację i zakup protez dla dzieci. Organizowanie przyjęć okolicznościowych – urodziny naszych podopiecznych, spotkania gwiazdkowe oraz obchody Dnia Dziecka organizowanie cyklicznych wycieczek dla podopiecznych Fundacji spotkania ze znanymi i lubianymi artystami bezpośrednio na oddziałach onkologicznych Zakup wyposażenia socjalnego, leków, sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, remonty oddziałów

Celem Fundacji jest:

- ochrona zdrowia oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi: dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym;

- ochrona zdrowia oraz niesienie pomocy osobom bliskim Podopiecznych Fundacji;

- działalność z zakresu pomocy społecznej (z zakwaterowaniem i bez) na rzecz podopiecznych Fundacji oraz ich bliskich osób;

Celem Fundacji jest ponadto podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, popularyzowanie wiedzy medycznej i zdrowego sposobu życia oraz podejmowanie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych ustawą o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie.