Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Krosno, podkarpackie

Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej trudnej sytuacji. 

W szczególności chcemy wspierać rodzinę poprzez:

* indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika;
* pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia;
* pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych;
* propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego;
* propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny;
* reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”;
* organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży,
* organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym.

Wpłaty

Ładuję...