Gotowi do działania

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kęty, małopolskie

Fundacja posiada status organizacji non-profit. Głównym naszym celem jest propagowanie szeroko pojętej kultury oraz wspomaganie rozwoju edukacji w środowisku lokalnym. Wspieranie artystów i promocja młodych talentów.

Nasze wysiłki skierowane są przede wszystkim na:

podejmowanie działań w obszarze nauki,   edukacji i wychowania;
podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Mamy nadzieję, iż dzięki naszej działalności  stworzymy warunki dla wzmacniania tożsamości narodowej oraz uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych  w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Pragniemy także przyczynić się do zwiększenia dostępności kultury w życiu codziennym oraz wspomóc kształcenie młodych ludzi poprzez ciekawe pomysły i inicjatywy edukacyjne. Szczególną troskę otaczamy artystów którzy znajdują się w trudnej sytuacji.