Fundacja OtoJA

Fundacja OtoJA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja OtoJa powstała w 2013 roku. Głównym celem działalności było edukowanie i propagowanie świadomości dotyczącej rozwoju dzieci i młodzieży. Wczesna diagnoza i terapia.

Dzięki długoletniej współpracy  osób zaangażowanych w pracę polegającą na wsparciu wieloplanowym rozwoju każdego dziecka.

W latach 2013-2019

Terapeuci, Lekarze i Psycholodzy w formie wolontariackiej zorganizowali:

* Wczesne badania przesiewowe psychologiczne, pediatryczne, logopedyczne, pedagogiczne. itp
* Badania przesiewowe psychiatryczne dla dzieci w wieku 1-3 rż
* Badania przesiewowe “Badam bo kocham” (wykrywanie dysfunkcji i klasyfikacja do WWRD)
Pomoc rodzicom posiadającym dzieci z dysfunkcjami/ ułatwienie współpracy ze szkołą/ respektowanie zaleceń poradni psychologicznych.
Organizacja terapii dla dzieci objętych programem
Współpraca z Organizacjami Samorządowymi przy pomocy dzieciom niepełnosprawnym
Organizacja nieodpłatnych zajęć przedszkolnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Umożliwienie dostępu do objęcia pomocą z zakresu WWRD – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W latach 2018 - 2020 

Zajęcia dla dzieci " Ja Umiem"

Program na przeciw depresji u dzieci i młodzieży