Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA

typ Hospicjum

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca pomaga i wspiera już od 2000 roku. Jest miejscem dla osób z diagnozą choroby nowotworowej, ich rodzin i opiekunów w trakcie trwania choroby jak i również w okresie zdrowienia i osierocenia. Stowarzyszenie zapewnia naszym pacjentom wsparcie  psychologów, a także szeroką pojętą fizjoterapię  (w tym rehabilitację w wodzie), terapię zajęciową, konsultacje lekarskie i pielęgniarskie, wsparcie dietetyka, wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego a w zależności od potrzeb  także pomoc socjalną, duchową i opiekę wolontariuszy. 

Rocznie ze wsparcia korzysta około 200 pacjentów. Stowarzyszenie wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w  codziennym życiu, stwarza  im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym poprzez m.in realizowane projekty ze środków PFRON oraz środków unijnych.

W naszej działalności promujemy czynny udział pacjentów w organizacji różnych form terapii. Już od ponad 10 lat Stowarzyszenie realizuje program ukierunkowany na szeroko pojęty proces rehabilitacji onkologicznej - „NADZIEJA”, a jednym z elementów tego programu jest Akademia Twórczości Rako-WALECZNI. Chorzy w ramach Akademii poza terapią zajęciową, mają możliwość realizacji swoich pasji. Dzięki wsparciu Częstochowskich artystów,  powstała sztuka wystawiona przez naszych chorych – „Rako- TWÓRCZOŚĆ”. Przedstawienie to, niosąc duży ładunek osobistych emocji i autentycznych historii wzbudziło duże zainteresowanie, co zaowocowało zaproszeniem zespołu do prezentacji sztuki w Filharmonii, MDK oraz w Teatrze Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Kolejną formą aktywności Stowarzyszenia jest działające już od ponad 10 lat Grupa Wsparcia dla Osób Osieroconych „SERDUSZKA”. Pod aktywną opieką obecnie znajduje się około 20 dzieci, głównie po śmierci jednego z rodziców, które nie tylko mogą uzyskać wsparcie psychologa,  pomoc socjalną, ale również mogą uczestniczyć w zorganizowanych dla nich różnorodnych atrakcjach jak bale noworoczne, spotkania okolicznościowe.  Stowarzyszenie w ramach edukacji na temat opieki paliatywno-hospicyjnej wydaje bezpłatny biuletyn DAR SERCA, który jest dostępny w siedzibie placówki, na oddziałach szpitalnych, w aptekach i poradniach.

Wpłaty

Ładuję...