Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

6 Stałych Pomagaczy
Anna Rękawek
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Siedlce, mazowieckie

Hospicjum Domowe dla Dzieci w Siedlcach działa stosunkowo niedługo. Pomysł zmaterializował się w 2018 roku, kiedy została powołana do istnienia Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Aktualnie pod naszą opieką jest jedenaścioro podopiecznych. Planowane są kolejne przyjęcia. Choroby? Nowotwór (najczęściej glejak mózgu_, zespoły wad genetycznych. Wiek dzieci – od roczku do 18 lat.

Gdy choruje dziecko zwykle choruje cała rodzina. Pediatryczna opieka paliatywna zakłada wielość form działania: poczynając od opieki wysokowykwalifikowanego lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty po wsparcie duchowe, pedagogiczne i psychologiczne, pomoc materialną, prawną. Wspierają nas wolontariusze.

Towarzyszymy naszym dzieciom, ich rodzinom w momentach radosnych i smutnych. Jesteśmy, gdy przychodzi moment Odejścia. Wspieramy, gdy trzeba być blisko w trudnych następnych miesiącach, jakimi jest żałoba.

Abyśmy mogli w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych dzieci, prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Z powodu pandemii zmuszeni byliśmy odwołać szereg imprez charytatywnych dedykowanych naszym podopiecznym. Nie dysponujemy zbyt wieloma środkami. Dopiero od 2021 roku możemy pozyskiwać odpisy 1%.

Dzięki wsparciu wspaniałych ludzi, udało się wiele zrobić. Marzy nam się mobilne urządzenie USG. Wiele z naszych dzieci jest żywionych PEG-i – bywa, że trzeba „zajrzeć” do brzuszka, coś poprawić, zdiagnozować ból. Gdybyśmy takie urządzenie posiadali, dałoby się uniknąć skomplikowanych podróży do szpitala. Jego koszt to ok. 60 tys. zł.

Środki, jakie chcemy zebrać za pośrednictwem tego portalu, na ten właśnie cel zostaną przeznaczone.

Bądźcie z nami. Nich liczy się każdy dzień

Więcej na www.hospicjumsiedlce.pl

6 Stałych Pomagaczy
Anna Rękawek
20 zł miesięcznie