Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
10 Stałych Pomagaczy
Agnieszka Martyniuk-Drobysz
40 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Hospicjum

lokalizacja Siedlce, mazowieckie

Hospicjum Domowe dla Dzieci w Siedlcach działa stosunkowo niedługo. Pomysł zmaterializował się w 2018 roku, kiedy została powołana do istnienia Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Aktualnie pod naszą opieką jest jedenaścioro podopiecznych. Planowane są kolejne przyjęcia. Choroby? Nowotwór (najczęściej glejak mózgu_, zespoły wad genetycznych. Wiek dzieci – od roczku do 18 lat.

Gdy choruje dziecko zwykle choruje cała rodzina. Pediatryczna opieka paliatywna zakłada wielość form działania: poczynając od opieki wysokowykwalifikowanego lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty po wsparcie duchowe, pedagogiczne i psychologiczne, pomoc materialną, prawną. Wspierają nas wolontariusze.

Towarzyszymy naszym dzieciom, ich rodzinom w momentach radosnych i smutnych. Jesteśmy, gdy przychodzi moment Odejścia. Wspieramy, gdy trzeba być blisko w trudnych następnych miesiącach, jakimi jest żałoba.

Abyśmy mogli w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych dzieci, prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Z powodu pandemii zmuszeni byliśmy odwołać szereg imprez charytatywnych dedykowanych naszym podopiecznym. Nie dysponujemy zbyt wieloma środkami. Dopiero od 2021 roku możemy pozyskiwać odpisy 1%.

Bądźcie z nami. Nich liczy się każdy dzień

Więcej na www.hospicjumsiedlce.pl

10 Stałych Pomagaczy
Agnieszka Martyniuk-Drobysz
40 zł miesięcznie