Podziel się kromką chleba

Fundacja Acts of Mercy
organizator skarbonki

Głód narasta również tam, gdzie występują susze lub powodzie, zwłaszcza związane ze zjawiskiem El Nino (wywołany zakłóceniami cyrkulacji powietrza wzrost temperatury powierzchni Pacyfiku, co ma globalne konsekwencje klimatyczne). A także w krajach, gdzie gospodarka spowolniła – efektem jest zwykle brak pracy i cięcia programów socjalnych, co najboleśniej dotyka biedaków, którzy gros dochodu wydają na jedzenie. Warto pamiętać, że za olbrzymią redukcję światowego głodu w ostatnich trzech dekadach odpowiada przede wszystkim rozwój gospodarczy. Każda zlotowka bedzie dla nas bardzo  cenna. Nie badz obojetny 

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
0%
0 zł Wsparło 0 osób CEL: 1 000 ZŁ