Szpital w Kaliszu potrzebuje pomocy finansowej w walce z epidemią

W związku z trwającą w Polsce epidemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 oraz przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, mając na uwadze duże zainteresowanie akcjami niesienia pomocy dla szpitali, zwracamy się z prośbą i apelem o wsparcie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w środki ochrony osobistej w trosce o zdrowie naszych pacjentów i personelu medycznego.

Jesteśmy drugim co do wielkości szpitalem w Wielkopolsce posiadającym w swoich strukturach m.in. Oddział Chorób Zakaźnych i mimo panującej epidemii w sposób ciągły realizujemy udzielanie świadczeń medycznych.
Udzielamy także zabezpieczenia medycznego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W obliczu zagrożenia personel medyczny odważnie i z oddaniem niesie pomoc wszystkim potrzebującym i jest narażony każdego dnia na zakażenie koronawirusem.

Zużywamy bardzo duże ilości środków ochrony osobistej. Konieczne są dodatkowe zakupy sprzętu medycznego, urządzeń technicznych do dezynfekcji powierzchni i odkażania powietrza. Wszystko to wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Każde wsparcie, które może być zrealizowane w formie rzeczowej, czy też w formie pieniężnej, jest dla nas bardzo cenne.


Otrzymane środki finansowe chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na środki ochrony osobistej pracowników Szpitala zaangażowanych w opiekę nad pacjentami.

Dyrekcja i Pracownicy

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Sylwia Biernat

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
0,1%
20 zł Wsparły 2 osoby CEL: 200 000 ZŁ