Fundacja ipomocni.pl

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bochnia, małopolskie

Fundacja pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym pozyskać niezbędne środki na leczenie, rehabilitację oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

 Fundacja ipomocni.pl powstała z myślą o ofiarach wypadków przy pracy. Nierzadko zdarza się, że tak traumatyczne przeżycia stawiają przed tymi osobami olbrzymie ograniczenia. Kłopoty ze zdrowiem, złe samopoczucie, brak środków na leczenie czy pomoc prawną – to tylko niektóre z trudności, z jakimi muszą zmagać się osoby poszkodowane. Chcemy być przy nich w tym trudnym okresie.
 
Zależy nam również na szeroko stosowanej profilaktyce, by wypadków w pracy zdarzało się jak najmniej, a najlepiej – żeby nie było ich w ogóle. Poprzez kampanie społeczne, promowanie odpowiedzialnych zachowań w pracy oraz wsparcie pracodawców w organizowaniu bezpiecznego środowiska pracy chcemy poprawić bezpieczeństwo pracowników.