Fundacja "Jedność"

Fundacja "Jedność"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Jedność jest zespołem 7 ukraińskich uchodźców, którzy przez 9 lat organizowali projekty kulturalne i edukacyjne w Ukrainie.Misją organizacji jest tworzenie podstaw szczęśliwej przyszłości bez wojen, dyskryminacji i bezsensownego życia. Wierzymy w geniusz każdego dziecka. Wiemy, jak stworzyć środowisko, w którym we współpracy z rodzicami małe dziecko staje się wartościową osobą, zdolną do racjonalnego i systematycznego myślenia, dojrzałą etycznie i mającą pozytywny wpływ na społeczeństwo. W styczniu 2023 roku zespół otworzył Centrum Wielokulturowe Jedność, które oferuje zajęcia dla dzieci i dorosłych:
🔸️nauka metodą projektów dla młodzieży - edukacja pozaszkolna:
- filozofia dla praktycznego życia;
- retoryka,
- rozwój umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji;
- kurs pisania i klub literacki,
podstawy copywritingu;
- rozwój krytycznego myślenia,
psychologia komunikacji;
- zarządzanie czasem,
tworzenie i utrzymywanie projektów,
orientacja zawodowa,
- klub dyskusyjny;
- szkolenie w zakresie niezbędnych umiejętności społecznych
🔹️przedstawienia teatralne i performance
🔸️warsztaty kreatywne dla dzieci
🔹️wycieczki kulturalne dla młodzieży
🔸️wycieczki dla dzieci w Tatry
🔹️kursy językowe dla dzieci i dorosłych
🔸️lekcje gry na pianinie
🔹️zajęcia pilates i jogi dla kobiet
🔸️wykłady z filozofii, historii i kultury rozwijające myślenie dla dorosłych
🔹️projekt rozwoju demokracji dla uchodźców

Marzymy o świecie szczęśliwych i utalentowanych ludzi i w tym celu każdego dnia tworzymy kulturalno-edukacyjne środowisko w Centrum Jedność.
Dlatego motto naszego zespołu to: "Od pięknego marzenia do potężnej realizacji"

https://www.facebook.com/jednoscteam
https://instagram.com/jednosc_team
https://t.me/ednist_in_Poland

https://www.youtube.com/@jednosc_team/videos