Mamo, proszę Cię, żyj!

Julianna Ziarek
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 13 413 osób
340 982,2 zł (70,66%)
Zbiórka na cel
zakup leku dwufenotypowego p/ciała antyCD3/antyCD19 - Blinatumomab

Julianna Ziarek

Sielce, mazowieckie

Ostra białaczka limfoblastyczna

Rozpoczęcie: 23 Grudnia 2016
Zakończenie: 23 Marca 2017

Czy wiesz, jak to jest, stracić mamę? Córki Joli niestety już to wiedzą… Ich mama, wspaniała, ciepła kobieta, której uśmiech do końca rozświetlał każdy dzień, odeszła 27 marca po długiej walce z chorobą.

Dzięki środkom ze zbiórki Jola rozpoczęła kurację Blinatumobabem. Niestety, ten lek, choć innych chorych skuteczny, u Joli nie zadział tak, jak zakładali lekarze. Podjęto decyzję o wdrożeniu innego leku, również zakupionego ze środków ze zbiórki. Niestety również nie przyniósł rezultatów. Wszystkie formy leczenia zostały wyczerpane. Białaczka, okrutna, śmiertelna choroba, tym razem nie dała się pokonać.

Składamy ogromne kondolencje rodzinie pani Joli, w szczególności córkom, które walczyły o swoją mamę do końca.

Chcąc pomóc mamie i innym chorym, te dwie dzielne dziewczyny zorganizowały w Płocku Dzień Dawcy Szpiku. Joli nie udało się pomóc, ale być może dzięki jej walce uda się uratować inne życie…

W imieniu całej rodziny chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom – napisała rodzina Joli. Wasze wsparcie przez cały okres walki z chorobą dawało nam, a szczególnie Joli wielką siłę i nadzieję na pokonanie choroby. Niewykorzystane środki ze zbiórki, pozostałe na koncie Fundacji Siepomaga, rodzina pragnie przekazać na leczenie innej potrzebującej osoby.

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 13 413 osób
340 982,2 zł (70,66%)