Katolicka Fundacja Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

KFD prowadzi:

- nieodpłatne przedszkole niepubliczne "Aniołkowo",
- Świetlicę Specjalistyczną,
- Specjalistyczny Klub Młodzieżowy.

Zapraszamy dzieci i młodzież!

Katolicka Fundacja Dzieciom powstała w 1990 r. przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Głównym celem statutowym Fundacji jest zorganizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków wyżywienia i wypoczynku nie może zapewnić rodzina. To również realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W ciągu wieloletniej pracy Fundacji z naszej opieki i pomocy skorzystało kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a także wiele rodzin niezwiązanych na co dzień z naszą instytucją. Obecnie prowadzimy przedszkole niepubliczne „Aniołkowo” (całkowicie bezpłatne!), a także Świetlicę Specjalistyczną i Specjalistyczny Klub Młodzieżowy (również nieodpłatne). Łącznie opieką objętych jest ok. 130 dzieci i młodzieży. Działalność Świetlicy i Klubu, ściśle współpracujących z katowickim MOPS, skierowana jest przede wszystkim w stronę dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dużej części z tych rodzin występują trudne warunki mieszkaniowe, przemoc, alkoholizm oraz inne przejawy dysfunkcji. To właśnie w Fundacji dzieci mogą poczuć się bezpiecznie, zjeść ciepły obiad i przygotowany razem z wychowawcami słodki podwieczorek. Mogą też odrobić spokojnie zadania, pouczyć się, rozwijać talenty oraz zagrać w ulubione gry, porozmawiać i zostać wysłuchanym.

Staramy się stwarzać naszym podopiecznym przyjazne środowisko rozwoju i myślimy o ich przyszłości, o wejściu w życie dorosłe, o drodze zawodowej. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje, że dzieci i młodzież, a także całe rodziny, otrzymają od nas wsparcie, pozwalające im prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Jest to szczególnie ważne w czasie, w którym pomoc w opiece nad dziećmi, pomoc psychologiczna oraz odciążenie budżetów rodzinnych (dożywianie, bezpłatne zajęcia czy wycieczki), są bardzo potrzebne i przyczyniają się do stabilizacji życia rodzin narażonych na wykluczenie.

Na co dzień, oprócz wspomnianego MOPS-u, współpracujemy z wieloma instytucjami. Duży nacisk kładziemy też na szeroko pojętą integrację, zarówno z środowiskiem lokalnym, jak i z innymi grupami narażonymi na wykluczenie, np. osobami, które poruszają się na wózkach inwalidzkich i seniorami. Jesteśmy również mocno zaangażowani w pomoc dla dzieci i ich rodzin z Ukrainy. Stale rozwijamy się, po to by dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz do zachodzących zmian społecznych i technologicznych.