Khrystyna Didora

27 lutego przyjechałam do Polski wraz z dziećmi brata. Uciekliśmy przed wojną i zagrożeniem. Zostawiłam na Ukrainie znajomych, pracę i szkołę. Tęsknię za swoim życiem, ale nie mogę wrócić tam, bo już nie mam do czego.

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

2 000 zł
Wsparła 1 osoba