Kolory Życia

Kolory Życia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tczew, pomorskie

Nasze stowarzyszenie podejmuje i prowadzi działania o różnym charakterze z zakresu pomocy społecznej poprzez realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, które kierowane są do osób niepełnosprawnych, osób starszych i dzieci.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do życia ludzi starszych i w podeszłym wieku,  ale też nie zapominamy o dzieciach, budując mosty pokoleniowe poprzez spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne oraz wycieczki. A także pomóc rodziną tych osób poprzez szkolenia, spotkania z psychologiem, a także spotkania w Specjalistycznych Ośrodkach pozwalające na wymianę doświadczeń.
Naszym głównym celem jest budowa domu z przeznaczeniem na Całodobowy Dom Opieki - chcemy zapewnić możliwość rehabilitacji i opieki medycznej wszystkim tym osobą, które do nas się zwrócą, a ciągle nie mają takiej możliwości z innych instytucji, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom starszym i podeszłym wieku często niepełnosprawnym, które np. z powodu braku opieki ze strony rodziny zostaną pozostawione bez dachu nad głową.

Wpłaty

Ładuję...