Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radomsko, łódzkie

Pomagamy i ułatwiamy kontakty oraz wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności.   Działamy na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej, opieki socjalnej i opieki medycznej.   Organizujemy imprezy kulturalne, integracyjne mające na celu rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o potrzebach i problemach osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.   Mamy na celu pomoc w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, organizowaniu rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.   Pragniemy działać przeciwko izolacji osób niepełnosprawnych.   Dążymy do wzrostu zainteresowania problemami dzieci niepełnosprawnych i celowości wszechstronnej rehabilitacji.