Labrador Pies Przewodnik

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. To powiedzenie nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do psów asystujących dzięki którym osoby z niepełnosprawnością – w tym osoby niewidome, niedowidzące lub cierpiące na zespół stresu pourazowego (PTSD) mogą uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Naszą misją jest szkolenie psów przewodników i psów asystujących – sygnalizujących atak choroby. Każdego roku nie mniej niż pięć profesjonalnie przygotowanych labradorów przekazujemy nieodpłatnie osobom potrzebującym.

Wszystkie nasze psy otaczamy kompleksową opieką. Szczenięta mieszkają u wolontariuszy zajmujących się ich wychowaniem i socjalizacją. Psom pracującym i beneficjentom zapewniamy wsparcie instruktorskie oraz pomoc w pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem psa i podstawowa opieką weterynaryjną.  Dbamy o to, by starsze psy, które przechodzą na zasłużoną emeryturę, miały kochający, ciepły dom.

Dużą wagę przywiązujemy też do edukacji społeczeństwa. Organizujemy spotkania, uczestniczymy w ważnych wydarzeniach i mówimy o roli, jaką odgrywają psy asystujące w życiu osób z niepełnosprawnościami. Uświadamiamy, jak należy zachowywać się w stosunku do psa asystującego i czego nie należy robić. Wszystko po to, by umożliwić osobom korzystającym z pomocy psów asystujących pełne i wartościowe uczestnictwo w życiu społecznym oraz zawodowym.Organizujemy spotkania z osobami niewidomymi mające na celu przybliżenie im roli psa przewodnika oraz ułatwień jakie niesie ze sobą korzystanie z jego pomocy. Miejsce naszej działalności to Poznań.


Organizujemy spotkania osób korzystających z pomocy psa przewodnika z osobami widzącymi w celu uświadomienia znaczenia psa przewodnika w życiu niewidomego.

Stale podnosimy kwalifikacje kadry instruktorskiej poprzez udział w szkoleniach o wymianę doświadczeń ze szkołami zagranicznymi.

Nasze osiągnięcia zostały również zaprezentowane na Międzynarodowym Seminarium Szkół Psów Przewodników.

Wpłaty

Ładuję...