Labrador Pies Przewodnik

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Zajmujemy się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niewidomych i niedowidzących, dzięki wyszkolonym przez nas i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom – psom przewodnikom.

Przez cały okres swojego życia psy pozostają naszą własnością, zapewniamy im opiekę na starość w wypadku, gdy przestają być przewodnikiem lub kiedy osoba niewidoma nie będzie chciała lub mogła nim się zająć.

Propagujemy wiedzę na temat roli jaką pełni pies przewodnik oraz wykorzystując ideę tzw. rodzin zastępczych, czyli wolontariuszy wychowujących szczenięta przez okres około 14 miesięcy czyli do momentu szkolenia.


Wydajemy kalendarz – cegiełkę „Labrador retriever” promujący Fundację w Świecie.

Co roku szkolimy 5 psów przewodników.

Organizujemy spotkania z osobami niewidomymi mające na celu przybliżenie im roli psa przewodnika oraz ułatwień jakie niesie ze sobą korzystanie z jego pomocy. Miejsce naszej działalności to Poznań.


Organizujemy spotkania osób korzystających z pomocy psa przewodnika z osobami widzącymi w celu uświadomienia znaczenia psa przewodnika w życiu niewidomego.

Stale podnosimy kwalifikacje kadry instruktorskiej poprzez udział w szkoleniach o wymianę doświadczeń ze szkołami zagranicznymi.


Nasze osiągnięcia zostały również zaprezentowane na Międzynarodowym Seminarium Szkół Psów Przewodników.

Pomogli

Ładuję...