Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Latarnia (Organizacja Pożytku Publicznego) powstało w 2017 roku. Działa w trzech obszarach:

1. działalność charytatywna obejmująca pomoc osobom bezdomnym, seniorom, rodzinom w potrzebie. Gotujemy ciepłe posiłki, które wolontariusze roznoszą seniorom oraz przygotowujemy paczki żywnościowe dla ponad 200 rodzin.

2. działalność integracyjna -międzypokoleniowa w Bożym Młynie. M.in. otwarte dla wszystkich wykłady, konferencje, zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

3. działalność edukacyjna i wspierająca rodzinę - warsztaty dla rodziców, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych z nowoczesnych metod nauczania oraz umiejętności miękkich. Naszym celem jest pokazanie ludziom młodym, że warto inwestować w siebie, rozwijać swoje talenty, pasje.