Fundacja Lepszy Start

Fundacja Lepszy Start

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Otrębusy, mazowieckie

Fundacja “Lepszy Start” realizuje swoją misję od 2008 roku, posiada status OPP. Statutowym jej celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. 

Jedną z kluczowych inicjatyw Fundacji jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinom – jako grupie społecznej szczególnie narażonej na marginalizację
i wykluczenie społeczne. Sytuacja dzieci z autyzmem i ich rodzin, mimo kampanii społecznych, pozostaje wciąż bardzo trudna. Ze względu na specyfikę zaburzenia oraz szereg trudnych zachowań, dzieci te na ogół nie znajdują miejsca w istniejących placówkach dla osób niepełnosprawnych, szkołach masowych, integracyjnych, a nawet specjalnych - lub zostają z nich usunięte na rzecz nauczania indywidualnego w domach. 

W celu rzetelnej pomocy dzieci z autyzmem i ich rodzinom wspieramy w realizacji celów statutowych Szkołę Podstawową dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przylądek w Parzniewie. 

Dzięki pomocy finansowej Fundacji „Lepszy Start” szkoła ta może realizować nie tylko zadania dydaktyczne regulowane obowiązującą podstawą programową, ale też oferuje standard indywidualnej terapeutycznej pracy z dzieckiem autystycznym, a także szereg zajęć dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów.

Fundacja Lepszy Start poza stałym wsparciem finansowym Szkoły, pozyskała fundusze budowę nowej siedziby Szkoły Przylądek w Parzniewie.

Nowy budynek Szkoły Przylądek został oddany do użytku w kwietniu 2021 r.

Fundacja ma w planach wybudowanie:

* Domu na Zawsze - dla dorosłych osób z autyzmem,

* Szkoły przysposabiającej do pracy dla młodzieży z autyzmem;
* Ośrodka Dziennego Wparcia - dla osób z autyzmem niżej funkcjonujących poznawczo.