Dla Michasi

Karol Peret
organizator skarbonki

Uwaga !!!

W obliczu narastających pytań z Państwa strony dotyczących mojego wynagrodzenia w sprawie działań mających na celu doprowadzenie do uchylenia uchwały Zarządu Województwa nr CL XVI/3192/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w przedmiocie anulowania naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 chciałbym oświadczyć, iż rezygnuję w tej sprawie ze swojego honorarium. Sprawę poprowadziłem pro bono.

Niemniej jednak, jeśli chcieliby Państwo docenić mój trud i zaangażowanie, proszę o wpłatę dla dziewczynki z naszego województwa. 

Michalinka jest chora i potrzebuje naszej pomocy . Dziewczynka cierpi na rozszczep kręgosłupa, pęcherz neurogenny, niedowład kończyn dolnych oraz wodogłowie. 

Bardzo Państwa proszę o wpłatę dla tej dziewczynki. Jest nas  ponad 1500 osób w grupie . 

Skoro nam odmawiają pomocy to przynajmniej MY tą pomoc komuś ofiarujemy, korzystając z tego że jesteśmy w tak licznej grupie .  

Nie udało nam się dojść do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim ani z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. 

Pragniemy wszyscy happy endu w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 

 adw. Karol Wiktor Peret 

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Danuta Sulowska

10 zł

wieslaw

20 zł

patryk

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
14%
7 166 zł Wsparły 134 osoby CEL: 50 000 ZŁ