„Biegamy, pomagamy i budujemy”

Hospicjum im. Piotra Króla
organizator skarbonki

English version below 
 
MISTRZOSTWA JUŻ JUTRO!!!!

           Od kilku lat grupa osób, w tym w szczególności z działu IT, startują w Poznańskim Maratonie oraz PółMaratonie. Chcąc rozwinąć ten trend, za zgodą i wsparciem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji organizujemy I Mistrzostwa Polski Informatyków w Maratonie podczas 13 Poznań Maraton.
 


 

Pomysł zorganizowania takich Mistrzostw jest doskonałą szansą, aby wypromować zdrowy tryb życia wśród osób, które większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerem.  Chcielibyśmy, aby nasz pomysł dotarł do jak największej liczby „informatyków”, i aby zgromadził na starcie Maratonu imponującą liczbę osób, które chcą sobie coś udowodnić.
Naszym celem jest, udowodnić, że „Informatycy” mimo, że są jedną z grup zawodowych, która według stereotypów nie ma wiele wspólnego ze sportem, jest w stanie pokonać ten morderczy dystans. Chcemy spopularyzować i upowszechnić bieganie jako najprostszą formę rekreacji, wśród osób pracujących w sektorze IT.

 
Jesteśmy gotowi na wyzwania, i chętnie zarazimy innych naszym optymizmem i chęcią do zrobienia czegoś wielkiego, czym jest udział w Maratonie.
Nawiązując również do naszej chlubnej tradycji, także w tym przypadku chcielibyśmy wesprzeć wybrany cel charytatywny. Co roku wybieramy cel, na który zbieramy fundusze, co jeszcze bardziej motywuje naszych maratończyków do biegu na tym długim dystansie. Podczas 12 Poznań Maraton pomogliśmy Martynce, a podczas półmaratonu w kwietniu 2012, Robertowi.

 
W tym roku cel jest szczególny.

Nasz kolega z firmy, organizator ww. biegów i celów charytatywnych – Maciej Król – sam został trudno doświadczony wiosną tego roku. Jego brat – Piotr, zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. 

Maciej, wraz z członkami rodziny, bliskimi i przyjaciółmi Piotra, powołali do życia Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla”, którego celem jest budowa, a później utrzymanie i prowadzenie hospicjum w Środzie Wielkopolskiej – aby chorzy, mogli spędzać swoje ostatnie dni w warunkach komfortowych i odchodzić z godnością.

 

Chcielibyśmy, aby o naszej akcji usłyszało jak najwięcej osób, jak najwięcej osób dołączyło się do nas w biegu jak i podczas zbiórki. W poprzednich latach nie wyróżnialiśmy się na tle innych biegaczy, w tym roku nasza akcja przekroczyła nasze największe marzenia. Obecnie mamy zapisanych ponad 250 uczestników.

 
Do zobaczenia na trasie!

Pozdrawiam w imieniu organizatorów :)
Monika


 

English version:

"We run, help and build!"
 

In the past several years, employees of our company and IT people in particular ran in the Poznan Marathon and Halfmarathon.In an attempt to spread the trend, with permission and support from the Sports and Recreation Centres of Poznanwe are organizing The First Polish Marathon Championships of Computer Scientists at 13 Poznan Marathon.

 
 

The idea of organizing this type of Championships is an excellent opportunity to promote a healthy life style among those who spend most of their time sitting at their computer. We would like our project to reach as many computer scientists and programmers as possible and to gather at the start line an impressive number of those who want to prove something to themselves.
Our goal is to prove that “computer people” are able to run this killing distance, although they are one of those professional groups that are stereotyped as not having much in common with sport. We want to popularize running as the simplest form of recreation and spread it widely among people who work in the IT sector.

 
 

We are ready to face challenges and eager to enthuse others with doing something great, which running a Marathon certainly is.
And with reference to our praiseworthy tradition, we would like to support a charitable cause this time as well. Every year we choose a cause to raise funds for, which acts as additional motivation for our Marathon runners to cover such a long distance. During the 12 Poznan Marathon we helped Martynka, and we helped Robert in the Halfmarathon in April 2012.

 
This year’s cause is very special.
 

Maciej Król, our colleague at KP, himself an organizer of the races and charity work, was struck by tragedy this spring as his brother Piotr passed away after a drawn-out battle with cancer.

 

Together with Piotr’s family members, close ones and friends, Maciej established the Piotr Król Hospice Association with a mission to build and operate in Środa Wielkopolska a hospice designed to offer terminal patients a place to spend their final days in comfort and depart in dignity.

 
We want as many people as possible to hear about our campaign and join us for the race and the fund raiser. While we did not stand out from other runners in previous years, this year’s event has exceeded all of our expectations. We have already signed up more than 250 participants.

 
See you on the trail!

Greetings on behalf of the organizers :)
Monika


 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Powodzenia!
20 zł

Anonimowy Pomagacz

chociaż coś jak się nie ma
50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Biegacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

X zł

Radek Drewa

Ku pokrzepieniu

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
19%
950 zł Wsparło 13 osób CEL: 5 000 ZŁ