Fundacja Miejsce na Ziemi

Fundacja Miejsce na Ziemi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Głównym celem Fundacji jest chęć niesienia pomocy każdemu, kto poszukuje swojego miejsca na Ziemi.
 
Powstaliśmy, by pomagać osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, są samotne w obliczu rozwiązywania najtrudniejszych spraw swojego życia, chcą mieć prawo do takiego samego startu w życiu jak inni ludzie.
 
Pomocą obejmujemy głównie rodziny i młodzież z terenu Górnego Śląska.
 
Aktualnie prowadzimy działania mające na celu pomoc Zawodowej Rodzinie Zastępczej w Mnichu – Cieszyn. Opiekujemy się także kilkorgiem podopiecznych z Domów Dziecka w Bytomiu.
 
Prowadzimy także akcje informacyjne i edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych, HIV i AIDS, a także promujące zdrowy styl życia. Staramy się pogłębiać świadomość i wrażliwość ludzi na tematy społecznie trudne - przemoc, uzależnienia, ubóstwo i wiele innych.

Wpłaty

Ładuję...