Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Mierz Wysoko działa głównie w obszarze ochrony środowiska i edukacji, promując kulturę rowerową. Wspieramy także inne organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie Mierz Wysoko, zostało założone w 2005 roku, przez grupę osób po studiach społecznych i psychologicznych, których głównym celem było wspieranie młodych ludzi w tym, aby mogli wykorzystywać swój potencjał i rozwijać swoje możliwości. Na kilkanaście lat głównym obszarem działań Mierz Wysoko stała się Praga-Północ. Przez ponad 10 lat codziennym wsparciem obejmowaliśmy dzieci i młodzież z ulicy Brzeskiej oraz ich rodziny.

Z biegiem czasu zaczęliśmy realizować działania na rzecz warszawskich rodziców i rodzin (Kluby dla Rodzin), organizacji pozarządowych (Aplikacja 2do2), społeczności lokalnych (działania na Targówku Fabrycznym i Pradze Północ) i wreszcie warszawskich rowerzystów.

Przez te wszystkie lata, działaliśmy głównie samodzielnie, współpracując także z urzędami, biznesem i innymi organizacjami.

Jako Stowarzyszenie zawsze opieraliśmy swoją pracę i misję na uważnej obserwacji potrzeb osób i społeczności, do których adresujemy nasze działania.

Obecnie głównym projektem Stowarzyszenia Mierz Wysoko, oprócz Otwartego Warsztatu Rowerowego, jest Aplikacja 2do2 – innowacyjna aplikacja służąca do prowadzenia i rozliczania projektów dla organizacji pozarządowych.